FångsterFiskekort
Kågeälven klassad som vildlaxälv!
2016-02-03 23:05:29 rikard

28 år av målmedvetet arbete har gett resultat.

Kågeälven har nu klassats som en vildlaxälv av Internationella Havsforskningsrådets arbetsgrupp för lax.

Historiskt har det funnits lax och havsvandrande öring i Kågeälven men på 1870 talet uppfördes dammar som omöjliggjorde fiskvandring och de forna stammarna slogs ut. Ett intensivt arbete med ett stort ideellt engagemang från Kågeälvens fiskevårdsområden och över 8 miljoner kronor har nu resulterat i en lyckad återetablering av Kågeälvens lax och öringbestånd.

Från 1987 till 2004 har över 1 miljon laxungar av i huvudsak Byskestam satts ut i älven.
Dessa utsättningar ligger till grund för de nu självreproducerande bestånd som lyckats återetablerats i Kågeälven.
Elfiskeundersökningar visar på en årlig reproduktion i hela älvens längd ända upp till Storfallet, 38 km från kusten som utgör ett definitivt vandringshinder.
På sportfiske fångas även årligen ett antal laxar. Förvaltningsorganisationerna på den laxförande sträckan har sedan många år ett förbud mot att avliva lax i Kågeälven.

Beståndet är ännu så pass svagt att det inte tål något uttag överhuvudtaget.  

Ursprungligen fanns det över 80 vildlaxälvar runt Östersjön, idag finns bara ett 30 tal kvar.
16 av dessa älvar finns i Sverige. Två huvudkriterier för att klassas som ett vildlaxvatten är att det inte sker några utsättningar av odlad lax och att de laxungar som finns i vattendraget ska vara avkomma av lax som i sin tur fötts på naturlig väg.

Skellefteå kommun är fullständigt unikt då det nu finns 3 vildlaxälvar inom kommungränserna.