Fångster

Att köpa fiskekort till Kågeälvens nedre FvO är enkelt!

Det går också att köpa fiskekort på Preem i Kåge, Skellefteå camping, turistbyrån i Skellefteå och Persson maskin i Sandfors.
Köper ni pappersfiskekort så kom ihåg att be om bilagan med gällande regler och bestämmelser som skall följa med kortet!


Barn under 13år fiskar gratis i vuxens sällskap Kågeälvens nedre FvO. 

Det speciella barnkortet måste dock skrivas ut här på hemsidan i menyn till vänster.

Fiskekortspriser för Kågeälvens nedre FvO 2019
Årskort 800 kr
Årskort Kvinna 100 kr
Årskort ungdom 13 tlll 18år 100 kr
Årskort barn under 13 fiskar gratis. Läs ovan.
Dygnskort 100 kr
Årskort fiskerättsägare sk. medlemskort  100kr

Medlemskortet kan lösas på Preem i Kåge eller Persson maskin i Sandfors.
På kortet ska det stå vilken fastighetsbetäckning som kortet representerar.
Detta ska även skrivas in på rapportdelen i fiskekortsblocket av den som säljer fiskekortet.