Fiskekort

Statistik över fångsterna
Sök på ett namn i sökrutan till höger och se fångsterna som är rapporterade under det namnet.
För inbördes beundran, eller använd det som en fångstdagbok.
Sök fiskare:

Totalt antal fiskar inrapporterade
2371st - Öring
442st - Lax
53st - Harr
Fiskar inrapporterade sista året(2019)
278st - Öring
27st - Lax
6st - Harr
Över mini.mått: 2330st Under mini.mått: 533st
Över mini.mått: 265st Under mini.mått: 43st
*Räknat på fjolåret då inga inmatningar skett i år