FångsterFiskekort

Med medlem menas

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet.
Den som äger flera fastigheter har ett medlemskap för de samlade innehavet.
De fiskerättsägare som tillsammans äger en eller flera fastigheter utgör tillsammans en medlem.


Nedan finns stämmoprotokoll, stadgar, verksamhetsplaner etc. att ladda ner. 

Stämmoprotokoll:

Stämmoprotokoll 2019

Stämmoprotokoll 2018

Stämmoprotokoll 2017

Stämmoprotokoll 2016

Stämmoprotokoll 2015

Stämmoprotokoll 2014

Stämmoprotokoll 2013

Verksamhetsplaner:

 

Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesförening 2019.pdf

Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesföreining 2017.doc

Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesföreining 2016.pdf

 

Stadgar:

Stadgar Kågeälvens nedre FvO - Beslutade på årsmöte den 22 feb 2016 samt den 27 feb 2017.pdf

 

Dagordning:

Dagordning

 

Styrelseberättelse:

Styrelseberättelse Kågeälvens nedre FvO 2018.pdf

Styrelseberättelse Kågeälvens nedre FvO 2017.pdf

Styrelseberättelse Kågeälvens nedre FvO 2016.doc 

Styrelseberättelse Kågeälvens nedre FvO 2015.pdf

 

Övrigt:

Elfiskeundersökning av Lillträskbäcken 2017