Fiskekort

Statistik över fångsterna
Sök på ett namn i sökrutan till höger och se fångsterna som är rapporterade under det namnet.
För inbördes beundran, eller använd det som en fångstdagbok.
Sök fiskare:

Totalt antal fiskar inrapporterade
2361st - Öring
439st - Lax
53st - Harr
Fiskar inrapporterade sista året(2019)
268st - Öring
24st - Lax
6st - Harr
Över mini.mått: 2320st Under mini.mått: 533st
Över mini.mått: 255st Under mini.mått: 43st